Stary Rok mija lecz marzenia zostają,
niech one się Tobie wszystkie spełniają i
z Nowym Rokiem niech los Ci się odmieni,
a ogród życia wnet się zazieleni.