W Nowym Roku
wielu szczęśliwych tylko chwil...
Szczęścia w domu i wszędzie,
gdzie będziesz...