Wszystko na świecie prędko przeminie,
Płomienie zgasną, woda przepłynie,
Przeminie radość i to, co boli,
Czasy nieszczęścia i czasy niedoli.
Minęło szczęście, przeszło cierpienie,
A pozostało tylko wspomnienie...
Spoczywaj w Bogu i pomóż przetrwać rozłąkę
z Tobą swoim Bilskim i Przyjaciołom.

Spoczywaj w Pokoju!