Życzę aby czas adwentowy
był pełen oczekiwania
pokoju i radości.