Życzymy kochani
w dniu święta Waszego
szczęścia, pomyślności,
zdrowia najlepszego.
Wśród ciągłej życia pogody,
niech rozkosz Was oplata,
wśród miłości , wiary, zgody
żyjcie w zdrowiu długie lata.