Szczęśliwej wspólnej drogi
Do kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los się kłania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!