Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem.
Czekamy następnych
Z wielkim w sercu
Wzruszeniem.