Dziś w Dniu Ślubu moi mili życzę ciesząc się do łez
byście w swej miłości tkwili aż po swego życia kres.
Byście w zdrowiu, szczęściu byli razem dzieląc życia trudy,
aby Wasze wspólne życie nie zaznało nigdy nudy.