Drodzy Jubilaci!
W tak pięknym dniu,
jakim jest... rocznica Waszego ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Złotych Godów.